(1)
Kamble, V. V. Trividh Karma – A Review Study from Sushruta Samhita . NJ-RAS 2020, 8.